Ismena

18 tekstów – auto­rem jest Is­me­na.

Nie można uszczęśli­wić wszys­tkich. Dla niektórych prze­cież, naj­większym szczęściem jest unie­szczęśli­wianie innych. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 maja 2016, 20:36

Prze­jawem naj­większej kon­tro­li jest pa­nowa­nie nad sobą, nie nad innymi. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 kwietnia 2016, 09:21

Niena­widze­nie kłam­stw nie jest równoz­naczne z niena­widze­niem kłamców. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 listopada 2015, 14:39

I co z te­go, że wylądo­wał prze­ze mnie w szpitalu?
Niech się cie­szy, że nie w kostnicy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 listopada 2015, 17:10

Cza­sami mam ochotę wziąć pis­to­let i wszys­tkich rozstrzelać.
A po­tem przy­pomi­nam so­bie, że ty też na­leżysz do wszystkich.
I stwier­dzam, że ta śmierć byłaby zbyt prosta. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 listopada 2015, 17:29

Wierzę w to, że każdy człowiek ma swój włas­ny, dzien­ny li­mit szczęścia.
Jeżeli go przek­roczyłeś- wiedz, że wkrótce zdarzy się coś złego. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 listopada 2015, 16:57

Dlacze­go gdy ro­bię dwie her­ba­ty nikt nie chce uwie­rzyć, że obie są dla mnie? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 listopada 2015, 16:52

Przes­tałam lu­bić trus­kawki tyl­ko dla­tego, bo masz na nie uczulenie.
Jak śmiesz twier­dzić, że mi nie zależy? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 listopada 2015, 18:00

Co dru­gi na­pot­ka­ny prze­ze mnie pe­symis­ta zarze­ka się, że je­go poglądy są czys­to realistyczne.
Co dru­gi na­pot­ka­ny prze­ze mnie op­ty­mis­ta płacze no­cami, by w ciągu dnia przy­pomi­nać radosnego.
Co się dzieje z naszym światem? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 listopada 2015, 18:32

Praw­dzi­wy gen­tle­men dźga w brzuch, nie w plecy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 listopada 2015, 15:18
Ismena

Jestem wysokofunkcyjnym socjopatą.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ismena

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

5 maja 2016, 23:06krysta sko­men­to­wał tek­st Nie można uszczęśli­wić wszys­tkich. [...] 

21 kwietnia 2016, 10:09fyrfle sko­men­to­wał tek­st Przejawem naj­większej kon­tro­li jest [...]

21 kwietnia 2016, 09:56JaiTy sko­men­to­wał tek­st Przejawem naj­większej kon­tro­li jest [...]

21 kwietnia 2016, 09:29nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Przejawem naj­większej kon­tro­li jest [...]

27 listopada 2015, 15:11fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nóż

27 listopada 2015, 14:39Ismena do­dał no­wy tek­st Nienawidzenie kłam­stw nie jest [...]

21 listopada 2015, 17:10Ismena do­dał no­wy tek­st I co z te­go, [...]

19 listopada 2015, 18:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasami mam ochotę wziąć [...]

19 listopada 2015, 17:29Ismena do­dał no­wy tek­st Czasami mam ochotę wziąć [...]

17 listopada 2015, 17:44Cris sko­men­to­wał tek­st Wierzę w to, że [...]